DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Dịch vụ xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài

I. Các trường hợp cấp lại Giấy phép lao động

Theo quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì người sử dụng lao động có thể xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài trong các trường hợp như sau:

1/ Giấy phép lao động còn hạn bị mất

2/ Giấy phép lao động còn hạn bị hỏng hoặc có sự thay đổi nội dung ghi trên GPLD

3/ Giấy phép lao động sắp hết hạn (còn hạn ít nhất từ 5 – 45 ngày).

II. Điều kiện xin cấp lại Giấy phép lao động

Để xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài, thì người lao động vẫn phải còn đáp ứng được đầy đủ tất cả các điều kiện xin cấp mới Giấy phép lao động.

Đọc thêm bài viết sau đây để tìm hiểu về điều kiện xin cấp mới Giấy phép lao động:

       Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

III. Các tài liệu, giấy tờ cần thiết

Để xin cấp lại Giấy phép lao động cho người Nước ngoài tại Việt Nam, người lao động cần phải có các tài liệu bắt buộc sau đây:

1/ Giấy phép lao động cũ: Chứng minh người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động, nay chỉ xin cấp lại.

  • Đối với trường hợp xin cấp lại do bị mất, người lao động phải có Giấy xác nhận người lao động bị mất Giấy phép lao động của Cơ quan chức năng.
  • Đối với trường hợp xin cấp lại do thay đổi nội dung ghi nhận trên Giấy phép lao động, người lao động phải có Giấy tờ chứng minh sự thay đổi về nội dung ghi nhận trên.

2/ Giấy khám sức khỏe (đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 14/2013/TT-TTBYT) : Chứng minh có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc ( điều kiện số 2 để xin cấp GPLĐ).

Đọc thêm bài viết về Điều kiện xin cấp Giấy phép lao động ở bên trên để tìm hiểu về điều kiện xin cấp GPLD

3/ Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật (Điều kiện số 03).

IV. Dịch vụ xin cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam của Chúng tôi

Vậy, chúng tôi là ai ? Chúng tôi cung cấp những dịch vụ gì ? Dịch vụ về xin lại Giấy phép Lao động của chúng tôi ra sao ?

Đọc thêm để tìm hiểu về chúng tôi:    Công ty Luật Tâm An

Chúng tôi luôn hiểu rằng, Khách hàng sẽ tìm đến chúng tôi khi gặp những vấn đề khó khăn, khi không thể tự mình làm được công việc cụ thể nào đó. Bởi vậy, dịch vụ mà chúng tôi mang lại sẽ phải là những dịch vụ có thể giải quyết những trường hợp khó khăn nhất,  hỗ trợ những khách hàng chưa có đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

  • Tư vấn về điều kiện, thủ tục, cũng như quy trình thực hiện để Khách hàng có cái nhìn sơ bộ
  • Đánh giá những điều kiện Khách hàng đã đáp ứng, những điều kiện khách hàng còn thiếu sót
  • Soạn thảo các giấy tờ tài liệu
  • Hỗ trợ Khách hàng hoàn thiện những giấy tờ, tài liệu còn thiếu
  • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết

Thời gian thực hiện công việc:

Trong điều kiện Khách hàng có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, thời gian làm việc để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là: 5 -7  ngày làm việc.

Chi phí dịch vụ để thực hiện công việc:

Trong điều kiện Khách hàng có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, thù lao của chúng tôi để xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là: 250 USD

Lưu ý: Đối với trường hợp Khách hàng không có đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết, thời gian làm việc và chi phí dịch vụ của chúng tôi sẽ có sự thay đổi.

Đọc thêm: Dịch vụ Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

CÔNG TY LUẬT TÂM AN

Điện thoại: 0981.46.26.56

Email: luattaman@gmail.com

Địa chỉ: Số 51 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

(Visited 360 times, 1 visits today)