Xin VISA 01 năm cho người nước ngoài

Dịch vụ Xin VISA 01 năm cho Người Lao động Nước ngoài tại Việt Nam

 

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).
 • Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 • Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 • Thông tư số 31/2015/TT-BCA, ngày 06/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 219/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

II. Điều kiện xin VISA 01 năm 

1/ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

2/ Đã xin cấp Giấy phép Lao động tại Việt Nam

3/ Đã xin thị thực VISA ngắn hạn tại Việt Nam

Đọc thêm: Dịch vụ xin cấp Giấy phép Lao động cho Người nước ngoài 

III. Các Giấy tờ, Tài liệu cần thiết

1/ Hộ chiếu còn hạn của Người lao động Nước ngoài

2/ VISA ngắn hạn còn hiệu lực tại Việt Nam

3/ Giấy phép Lao động bản gốc

IV. Dịch vụ xin cấp VISA 01 cho Người lao động Nước ngoài tại Việt Nam của Chúng tôi

Vậy, chúng tôi là ai ? Chúng tôi cung cấp những dịch vụ gì ? Dịch vụ về xin Giấy phép Lao động và VISA của chúng tôi ra sao ?

Đọc thêm để tìm hiểu về chúng tôi:    Công ty Luật Tâm An

Chúng tôi luôn hiểu rằng, Khách hàng sẽ tìm đến chúng tôi khi gặp những vấn đề khó khăn, khi không thể tự mình làm được công việc cụ thể nào đó. Bởi vậy, dịch vụ mà chúng tôi mang lại sẽ phải là những dịch vụ có thể giải quyết những trường hợp khó khăn nhất,  hỗ trợ những khách hàng chưa có đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện:

 • Tư vấn về điều kiện, thủ tục, cũng như quy trình thực hiện để Khách hàng có cái nhìn sơ bộ
 • Đánh giá những điều kiện Khách hàng đã đáp ứng, những điều kiện khách hàng còn thiếu sót
 • Soạn thảo các giấy tờ tài liệu
 • Hỗ trợ Khách hàng hoàn thiện những giấy tờ, tài liệu còn thiếu
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết

Thời gian thực hiện công việc:

Trong điều kiện Khách hàng có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, thời gian làm việc để xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam là: 10 ngày làm việc.

Chi phí dịch vụ để thực hiện công việc:

Trong điều kiện Khách hàng có đầy đủ hồ sơ giấy tờ, thù lao của chúng tôi để xin VISA 01 năm cho Người Lao động Nước ngoài tại Việt Nam là: 250 USD

Lưu ý: Đối với trường hợp Khách hàng không có đủ hồ sơ giấy tờ cần thiết, thời gian làm việc và chi phí dịch vụ của chúng tôi sẽ có sự thay đổi.

Đọc thêm:  1. Dịch vụ xin Cấp Giấy phép Lao động

.                   2. Dịch vụ xin Cấp Lại GPLĐ

.                   3. Dịch vụ xin Lý lịch tư pháp

Nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

CÔNG TY LUẬT TÂM AN

Điện thoại: 0981.46.26.56

Email: luattaman@gmail.com

Địa chỉ: Số 51 Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

(Visited 143 times, 1 visits today)