Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

Quý khách hàng đang tìm hiểu về thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần, Luật Tâm An xin đưa ra bài viết tư vấn, hướng dẫn như sau:

I. Căn cứ pháp lý

II. Các hình thức tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần

  • Chào bán Cổ phần cho cổ đông hiện hữu: tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán -> bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.
  • Chào bán Cổ phần riêng lẻ: không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng; Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  • Chào bán Cổ phần ra công chúng: chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo, mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng khi thực hiện việc chào bán

III. Hồ sơ cần chuẩn bị để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Danh sách các tài liệu cần nộp cho Phòng đăng kí Kinh doanh để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần:

  • Giấy đề nghị thay đổi đăng kí Kinh doanh theo mẫu;
  • Nghị Quyết, Quyết Định tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ công ty cổ phần;
  • Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc quyết định tăng vốn điều lệ công ty;
  • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Lưu ý: Khi làm hồ sơ, người thực hiện cần lưu ý về: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: lưu ý về thành phần Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần phải trình bày và đáp ứng các quy định tại  Điều 150 Luật Doanh nghiệp; Các trường hợp tăng vốn.

Các kỹ năng cần có để thực hiện Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

  • Kĩ năng cần có trong quá trình thực hiện thủ tục tăng vốn công ty cổ phần: soạn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Thông báo thay đổi Đăng ký kinh doanh.
  • Tìm hiểu đọc Luật Doanh nghiệp
  • Thực hiện theo mẫu các loại hồ sơ trên

Tham khảo thêm: Các bài viết tư vấn doanh nghiệp

—————————————————————————————-

CÔNG TY LUẬT TÂM AN

Điện thoại:  0981.46.26.56

Email: luattaman@gmail.com

Địa chỉ: Tháp Tây, Chung cư Học viện quốc phòng, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!

Trân trọng!!

(Visited 7 times, 1 visits today)