Luật sư Lương Đình Phong

Luật sư tại Hà Nội

Luật sư Lương Đình Phong

 : Giám đốc điều hành

 : Dinhphongvp81@gmail.com

 : (+84) 941.133.699

Đôi nét về Luật sư

Ông Lương Đình Phong là chủ tịch công ty và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty. Trước khi tham gia thành lập công ty, ông Phong đã từng làm việc cho Investconsult Group và nhiều Công ty Luật danh tiếng tại Việt Nam. Qua quá trình làm việc tại các doanh nghiệp này, ông Phong đã đạt được nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực như khai thác khía cạnh thương mại của Quyền Sở hữu trí tuệ, đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản và lĩnh vực đất đai, quảng cáo và Internet.

 

 

(Visited 133 times, 1 visits today)