Luật sư Nguyễn Anh Minh

Luật sư Minh

Luật sư Nguyễn Anh Minh

 : Luật sư Tư vấn

 : lta.lawfirm@gmail.com

  : (+84) 981.46.26.56

Ông Nguyễn Anh Minh là Luật sư thành viên công ty và chịu trách nhiệm về hoạt động tư vấn pháp luật của công ty. Với kinh nghiệm làm việc phong phú, sự trầm ổn, chuyên môn sâu và sự hiểu biết rộng, bà Minh đã tham gia tư vấn cho các Khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề về đăng ký bảo hộ và giải quyết tranh chấp về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Bản quyền tại Việt Nam, các nước Châu Á cũng như nhiều nước khác trên thế giới..

 

(Visited 141 times, 1 visits today)