Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số: 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư.

Theo đó, trong thời gian chờ Nghị định và Thông tư mới ban hành, toàn bộ các thủ tục về Đầu tư trong nước và nước ngoài sẽ được áp dụng biểu mẫu đính kèm, toàn văn như sau:

Đi kèm với Công văn số: 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành luật đầu tư là Danh mục các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Trong đó bao gồm 2 phần là Mẫu văn bản áp dụng đối với Nhà đầu tư và Mẫu văn bản áp dụng với cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư.

Như vậy, trong thời gian chờ Nghị định, Thông tư mới điều chỉnh cho Luật đầu tư 2020, được áp dụng từ 01/01/2021, Các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư và Nhà đầu tư thực hiện thủ tục hành chính sẽ đều áp dụng các văn bản mẫu tạm thời được ban hành kèm công văn 324/BKHĐT-PC.

Link tải các biểu mẫu đính kèm Công văn số: 324/BKHĐT-PC tại Đây

(Visited 406 times, 1 visits today)