Sở hữu trí tuệ

Trang chủ Dịch vụ Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký bảo hộ các đối tượng của Sở hữu trí tuệ như: dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, dịch vụ đăng ký Quyền tác giả, dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và các quyền có liên quan.

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ LOGO ĐỘC QUYỀN Logo theo định nghĩa của pháp luật là một "biểu tượng thương hiệu" được thể hiện là một...

Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH SẢN PHẨM/HÀNG HÓA Hiện nay, trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, với trình độ công...

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU       Hiện nay, khi thị trường kinh doanh ngày một mở rộng, việc đăng ký bảo hộ...
Call Now Button