Dịch vụ

Trang chủ Dịch vụ

Dịch vụ Công bố thực phẩm

Dịch vụ Công bố thực phẩm Đối với giai đoạn xã hội hiện nay, khi vấn nạn thực phẩm bẩn xảy ra ở khắp mọi...

Dịch vụ xin phép sản xuất mỹ phẩm

Dịch vụ xin phép sản xuất mỹ phẩm Hiện nay...

Dịch vụ xin phép sản xuất trang thiết bị y tế

Dịch vụ xin phép sản xuất trang thiết...

Dịch vụ cấp phép mở nhà thuốc

Dịch vụ cấp giấy phép đủ điều kiện...

Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế

Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế Trang thiết bị y tế nhập khẩu hay tự sản xuất trong nước trước khi đưa...

Dịch vụ Cấp phép Lưu hành trang thiết bị y tế

Dịch vụ Cấp phép Lưu hành trang thiết bị y tế Trang thiết bị y tế là mặt hàng đặc thù, phải đảm bảo tuân...

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh trang thiết bị y tế

Dịch vụ xin cấp Giấy phép kinh doanh trang thiết bị y tế Để có thể kinh doanh các mặt hàng trang thiết bị y...

Đăng ký bản quyền

Đăng ký Bản quyền  Sở hữu trí tuệ là một loại tài sản vô hình, nhưng theo sự phát triển của thời đại, đang dần...

Tem chống hàng giả

Tem chống hàng giả - Bộ Công An Bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, chúng ta phải đối mặt với vô vàn khó...

Applying Work Permit In Viet Nam

Apply work permit in Vietnam Work permit is a paper issued by the Department of Labor,  Invalid and Society, issued to individuals who hold foreign nationality when...